Geschiedenis

De Dutch Chinese Chamber of Commerce (DCCC) is in 1999 opgericht door in Nederland gevestigde Chinese entrepreneurs. De initiatiefnemers voorzagen dat de ontwikkelingen in de Volksrepubliek China en de toenemende commerciële betrekkingen tussen Nederland en de Volksrepubliek China geheel nieuwe perspectieven voor de handel zouden kunnen opleveren.

Een nieuw platform In de visie van de initiatiefnemers zou DCCC als platform moeten fungeren voor de bevordering van directe contacten tussen Nederlandse en Chinese ondernemingen en voor de bevordering van de noodzakelijke contacten tussen deze ondernemingen met zowel de Nederlandse als de Chinese autoriteiten. Op deze manier zouden de nieuwe kansen voor het bedrijfsleven optimaal benut kunnen worden. Vanaf het begin is DCCC gesteund door onder andere de Chinese Ambassade in Nederland, de Gemeente Den Haag, de Nederlandse Handelsorganisatie, WestHolland Foreign Investment Agency en de Nederlandse organisatie voor Chinese bedrijven in Nederland. DCCC had in het begin ongeveer 50 leden, met name Chinese restaurants en catering bedrijven. Sindsdien is DCCC gegroeid naar zo’n 200 leden in 2008, met bedrijven uit verschillende branches: handel, juridisch advies, accounting, detailhandel, vastgoed investeringen, telecommunicatie, toerisme, etc. Het snel groeiende ledenaantal en de snelle ontwikkeling van Chinese organisaties in Nederland zijn een mijlpaal in de geschiedenis van DCCC. Hoewel in een latere fase steeds meer Nederlandse bedrijven lid zijn geworden van DCCC heeft DCCC steeds haar oorspronkelijke Chinese karakter weten te behouden. In het kader van haar doelstellingen heeft DCCC in de loop der jaren een scala van activiteiten ondernomen, variërend van het organiseren van seminars tot het organiseren van handelsmissies naar de Volksrepubliek China. DCCC blijft zoeken naar nieuwe mogelijkheden om haar doelstelling te verwezenlijken. De Chinees – Nederlandse ‘match – making’ bijeenkomst is een concreet voorbeeld van.

Comments are closed.